Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Tháng 01 : 26
Năm 2021 : 26
 • Vũ Thị Hải Yến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đoàn viên
  • Học hàm, học vị:
   Trung cấp
  • Điện thoại:
   0986797990
  • Email:
   vhyen.c1tllng@bacgiang.edu.vn
 • Vũ Thị Trang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đoàn viên
  • Học hàm, học vị:
   Trung cấp
  • Điện thoại:
   01655226545
  • Email:
   vttrang.c1tllng@bacgiang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Chuyên ngành sư phạm tiểu học.

 • Hoàng Thị Sinh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đoàn viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   01686782995
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Chuyên ngành Sư phạm tiểu học.

 • Thân Thị Quỳnh Nga
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đoàn viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao Đẳng
  • Điện thoại:
   01648500104
  • Email:
   quynhnga.tinly32@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Chuyên ngành Sư phạm lý - tin.

 • Nguyễn Thị Mơ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đoàn viên
  • Học hàm, học vị:
   Trung cấp
  • Điện thoại:
   0963109319
  • Email:
   ntmo.c1tllng@bacgiang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Chuyên ngành Sư phạm tiểu học,

 • Lương Thị Mai
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đoàn viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0962288692
  • Email:
   Luongmai.tieuhoc@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Chuyên ngành Sư phạm tiểu học.

 • Hoàng Thị Lý
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đoàn viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   01633447898
  • Email:
   htly.c1tllng@bacgiang.edu.vn
 • Lê Thị Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đoàn viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0984144096
  • Email:
   lthuong.c1tllng@bacgiang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Chuyên ngành sư phạm tiểu học.

 • Vũ Thị Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đoàn viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0979344581
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Chuyên ngành Sư phạm tiếng anh.

 • Lê Thị Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đoàn viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0977130786
  • Email:
   lthang.c1tllng@bacgiang.edu.vn
 • Giáp Thị Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đoàn viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao Đẳng
  • Điện thoại:
   0964842511
  • Email:
   gtha.c1tllng@bacgiang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Chuyên ngành Sư phạm tiểu học.

 • Vũ Thị Bình
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đoàn viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   01649558621
  • Email:
   vtbinh.c1tllng@bacgiang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Chuyên ngành sư phạm tiểu học.

Video Clip