Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Tháng 01 : 25
Năm 2021 : 25
 • Nguyễn Ngọc Hanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0989889504
  • Email:
   nnhanh.c1tllng@bacgiang.edu.vn
 • Ngô Trọng An
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy Viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0963592358
  • Email:
   ngotrongan@bacgiang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Chuyên ngành Sư phạm tiểu học.

 • Hoàng Thị Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   01693489350
  • Email:
   hthuong.c1tllng@bacgiang.edu.vn
Video Clip