Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Tháng 01 : 26
Năm 2021 : 26
 • Vũ Thị Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên chuyên tiếng anh
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0979344581
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Chuyên ngành Sư phạm tiếng anh.

 • Nguyễn Tiến Vĩnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên chuyên âm nhạc
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0984937730
  • Email:
   ntvinh.c1tllng@bacgiang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Chuyên ngành Sư phạm âm nhạc.

 • Thân Thị Quỳnh Nga
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên chuyên lý - tin
  • Học hàm, học vị:
   Cao Đẳng
  • Điện thoại:
   01648500104
  • Email:
   quynhnga.tinly32@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Chuyên ngành Sư phạm lý - tin.

 • Ninh Thị Hợi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên chuyên nhạc họa
  • Học hàm, học vị:
   Cao Đẳng
  • Điện thoại:
   0978601049
  • Email:
   nthoic1tllng@bacgiangedu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Chuyên ngành Sư phạm nhạc họa.

 • Lê Thị Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên chuyên mỹ thuật
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0977130786
  • Email:
   lthang.c1tllng@bacgiang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Chuyên ngành Sư phạm mỹ thuật.

 • Đỗ Văn Doãn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên chuyên âm nhạc
  • Học hàm, học vị:
   Trung cấp
  • Điện thoại:
   01665161829
  • Email:
   dvdoan@bacgiang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Chuyên ngành sư phạm âm nhạc.

Video Clip