Liên hệ trực tiếp:

Trường TH Tân Lập

Tân Lập Lục Ngạn Bắc Giang
c1tanlaplng.bacgiang@moet.edu.vn